Pracownicy MPG Studio Catering w roli Mikołajów.

Przyłączyliśmy się do Akcji Świątecznej na rzecz Domów Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi , nasi pracownicy jako wolontariusze. Dziękujemy Magda Kołatek i Sylwia za zaproszenie.